Polish Afrikaans Albanian Arabic Basque Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Informacja o Gminie Biskupiec

Informacja o Powiecie olsztyńskim

Młodzież na warmińsko- mazurskim rynku pracy w latach 2015-2016

Dostępność wykwalifikowanej kadry:

* Liczba uczelni wyższych w województwie – 16

* Liczba studentów – ponad 50 000

* Liczba placówek kształcenia zawodowego – ponad 110

* Główne kierunki kształcenia : mechanika, technologie produkcji paliw, inżynieria budowlana, bioinżynieria produkcji żywności, geodezja rolnictwo, ochrona środowiska, informatyka, ekonomia, prawo, filologia: angielska, germańska, rosyjska, ukraińska

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olsztyńskim:

 • zatrudnienie przy pracach interwencyjnych,
 • zatrudnienie przy robotach publicznych,
 • szkolenia,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • prace społecznie użyteczne,
 • możliwość uzyskania pracy za granicą,
 • organizacja giełd pracy, targów pracy,

Priorytetowym celem jest aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy, a także jak najszersza współpraca z pracodawcami w zakresie tworzenia miejsc pracy i rekrutacji pracowników.

Ilość miejsc pracy oferowanych przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, lata 2009-2012:

 • 2009 rok: powiat olsztyński - 2932, w tym gmina Biskupiec: 626;
 • 2010 rok: powiat olsztyński - 3563, w tym gmina Biskupiec: 1067;
 • 2011 rok: powiat olsztyński - 2133, a tym gmina Biskupiec: 677;
 • 2012 rok: powiat olsztyński - 2653, w tym gmina Biskupiec: 662;

Stopa bezrobocia w 2016 r. :

* woj. warmińsko – mazurskie : styczeń i luty – 17.0 %

* powiat olsztyński : styczeń i luty – 18,6 %

* gmina Biskupiec : 18,8 % w tym :

- największa liczba bezrobotnych w wieku 25 do 34 lat : 29,0 % oraz 18 - 24 lata : 21,7 %

 - z wykształceniem zasadniczym zawodowym : 33,5 %

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w powiecie olsztyńskim ( 2016 r. )

( pierwsze półrocze )

* ogółem 3 428,12 zł brutto, w tym poszczególne branże:

* przemysł : 3 567,95 zł

* budownictwo : 3 436,53 zł

* handel, naprawa pojazdów samochodowych : 2 923,03 zł

* transport i gospodarka magazynowa : 2 954,21 zł

* zakwaterowania i gastronomia : 2 830,88 zł

* informacja i komunikacja : 4 743,97 zł

* obsługa rynku nieruchomości : 4 168,79 zł

* działalność profesjonalna, naukowa i techniczna : 3 667,93 zł              

EDUKACJA W GMINIE:

Ludność według edukacyjnych grup wieku (07 2015 r.):

 • 0 – 2 lata: 533 os.
 • 3 – 6 lat: 733 os.
 • 7 – 12 lat: 1115 os.
 • 13 – 15 lat: 594 os.

Przedszkola:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu: 

 • Przedszkole Samorządowe nr 5 „Piątka”, 11-300 Biskupiec, al. Niepodległości 19;

2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny:

 • Niepubliczne Przedszkole "Bajka". 11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5;

3. Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, 11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5;

4. Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”, 11-300 Biskupiec, ul. Poznańska 3;

5. Punkt Przedszkolny „Radosne przedszkolaki”, Borki Wielkie 35; 11-300 Biskupiec;

6. Punkt Przedszkolny „Słoneczko”, Bredynki 24; 11-300 Biskupiec;

7. Zespół Przedszkolny w Węgoju (Zespół Szkół w Węgoju).

Szkoły podstawowe:

1.    Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu:

 •    Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu;

2.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu;

3.    Zespół Szkół w Czerwonce - Szkoła Podstawowa;

4.    Zespół Szkół w Kobułtach - Szkoła Podstawowa;

5.    Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny;

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowaim. J. Korczaka;

6.    Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (Zespół Szkół w Węgoju);

7.    Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach;

8.    Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich;

Gimnazja:

 1. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika Nr 1 w Biskupcu;
 2. Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biskupcu;
 3. Zespół Szkół w Czerwonce – Gimnazjum;
 4. Zespół Szkół w Kobułtach –Gimnazjum;
 5. Zespół Szkół w Węgoju-Społeczne Gimnazjum;

Szkoły średnie:

 1. Zespół Szkół (Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
 2. Katolickie Liceum im. Jana Pawła II w Biskupcu

Inne:

 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego: kursy, seminaria, szkolenia;
 2. Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Biskupcu

Dane statystyczne:

Gmina Biskupiec (pdf)

Powiat Olsztyński (pdf)

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine