Polish English German Russian

Dane statystyczne:

Obszar gminy Biskupiec zajmuje ok. 29 039 ha (co stanowi 1,2% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego). W skład gruntów wchodzą:

•        użytki rolne - 16 677 ha (57 % pow. gminy), w tym grunty orne: 9 808 ha, łąki i pastwiska: 6 352 ha, sady: 35 ha;

•        lasy - 7643,18 ha (27 % pow. gminy);

•        lasy prywatne - 627,48 ha (26, 3 ogólnej pow. zalesionej gminy);

•        wody - 1 705 ha (jeziorność gminy wynosi 5 %, jezior:15)

•        ludność w wieku przedprodukcyjnym – 18 %,

•        ludność w wieku produkcyjnym – 65%

•        ludność w wieku poprodukcyjnym – 17 %,

•        średnia gęstość zaludnienia w gminie Biskupiec – 66 osób na km2

•        kobiety - 51% ludności gminy, mężczyźni - 49%.

•        liczne jeziora pochodzenia polodowcowego,

•        urozmaicona rzeźba terenu,

•        układ hydrologiczny zdominowany przez układające się przeważnie

południkowo jeziora różnych typów troficznych,

•        lasy, które w tej części kraju zachowały wysoki poziom naturalności i wielofunkcyjny charakter.

Gmina Biskupiec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Gmina Biskupiec ma 18 997 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,3% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy jest miasto Biskupiec.

Powierzchnia: 290,4 km²

Gęstość zaludnienia: 66 osób/km²

•        ludność w wieku przedprodukcyjnym – 18 %,

•        ludność w wieku produkcyjnym – 65%

•        ludność w wieku poprodukcyjnym –17%,

•        średnia gęstość zaludnienia w gminie Biskupiec – 66 osób na km2

•        kobiety - 51% ludności gminy, mężczyźni - 49%.

Charakter gminy:

Charakter gminy Biskupiec jest głównie turystyczny. Gmina posiada wiele cennych walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Ogromny wybór agroturystyki pozwala zrelaksować się z dala od wielkich aglomeracji miejskich. Aktywny wypoczynek możliwy jest dzięki ofercie opartej na licznych walorach przyrodniczych: otoczenie lasów, czy 15 zarybionych jezior to obok bliskiego sąsiedztwa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stanowi duży atut przy obsłudze ruchu turystycznego. Największym jeziorem gminy jest Dadaj o pow. 976,8 ha. Wokół niego zlokalizowane są obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne oraz gospodarstwa agroturystyczne oferujące swoje usługi. Na terenie gminy znajdują się obszary włączone w granice systemu obszarów chronionych województwa warmińsko-mazurskiego: m.in. rezerwaty przyrody „Dębowo” i „Zabrodzie”, służące - obok turystyki - celom naukowym. Niewątpliwym walorem są ścieżki rowerowe, których długość wynosi ponad 300 km. Zróżnicowanie terenu oraz liczne atrakcje turystyczne na trasach umożliwiają zaplanowanie różnych wersji wycieczek.

 

Krótki opis gminy i jej dostępności komunikacyjnej wraz z podaniem działających w województwie stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości:

Gmina Biskupiec leży na terenie Polski północno-wschodniej, w centralnej części województwa warmińsko – mazurskiego, na pograniczu pojezierzy olsztyńskiego i mrągowskiego. Walorem gminy jest lokalizacja w niewielkiej odległości od atrakcyjnych turystycznie miejsc, m.in.: Gierłoży – 57 km (bunkry Hitlera), Giżycka – 60 km, Mikołajek – 49 km, Mrągowa – 26 km, Olsztyna – 39 km (zamek krzyżacki/poezja śpiewana), Reszla - 26 km, Szczytna – 38 km, Świętej Lipki – 36 km (sanktuarium). Biskupiec graniczy z gminami: Kolno - od północy, Sorkwity - od wschodu, Dźwierzuty - od południa, Barczewo - od zachodu, Jeziorany - od północnego zachodu. Gminy Biskupiec i Kolno stanowią najbardziej wysuniętą na wschód część terytorium powiatu ziemskiego olsztyńskiego.
Miasto Biskupiec leży na przecięciu dwóch dróg krajowych nr 16 i nr 57. Droga nr 57 biegnie do granicy z obwodem Kaliningradzkim (przejście graniczne w Bezledach), a droga nr 16 biegnąca od Olsztyna przez Biskupiec do Augustowa, kończy się na przejściu granicznym z Litwą (przejście w Ogrodnikach). Bliskie położenie od stolicy województwa oraz remont drogi krajowej nr 16 w przeprowadzony w latach 2010-2011 znacznie polepszyły i skróciły czas dojazdu między miastami. Biskupiec posiada bezpośrednie połączenia komunikacją autobusową z wieloma miastami regionu i kraju (m. in. Augustów, Bartoszyce, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Giżycko, Gołdap, Kętrzyn, Mrągowo, Olsztyn, Reszel, Suwałki, Szczytno, Warszawa, Węgorzewo). W Gminie rozbudowany jest szlak kolejowy: Mikołajki- Mrągowo-Olsztyn, Białystok- Olsztyn-Szczecin, Czerwonka-Olsztyn. W Czerwonce właśnie zlokalizowany jest jeden z największych w województwie węzłów kolejowych.
Obszar gminy jest szczególnie atrakcyjnym przyrodniczo:

  • liczne jeziora pochodzenia polodowcowego,
  • urozmaicona rzeźba terenu,
  • ogromna różnorodność form morfologicznym oraz ściśle z tym związane zróżnicowanie typów młodoglacjalnego krajobrazu morenowo-sandrowego oraz formacji roślinnych i grup zwierząt,
  • układ hydrologiczny zdominowany przez układające się przeważnie południkowo jeziora różnych typów troficznych,
  • lasy, które w tej części kraju zachowały wysoki poziom naturalności i wielofunkcyjny charakter.

 

Strefy Ekonomiczne w województwie warmińsko- mazurskim:

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna - tereny inwestycyjne są rozproszone po całym województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa mazowieckiego. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna - strefą zarządza spółka, której akcjonariuszami są między innymi samorządy miast: Suwałk, Ełku i Gołdapi. Przychylna polityka władz samorządowych i sprawny zarząd strefy spowodowały, że na terenie tych miast powstały nowoczesne dzielnice przemysłowe.

 

Parki naukowo – technologiczne:

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks biur, pracowni i laboratoriów. Jego celem jest kreowanie warunków dla wykorzystywania naukowego i przemysłowego potencjału Olsztyna i regionu oraz stymulowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Budowę Olsztyńskiego Park Naukowo-Technologicznego rozpoczęto we wrześniu 2011 roku. Koszt inwestycji to prawie 70 mln zł, z czego ponad 56 mln pochodzi ze środków unijnych. Park dysponuje 3220 metrami powierzchni biurowej oraz ponad 1100 metrami powierzchni laboratoryjnej.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
- to miejsce współpracy nauki z biznesem dla innowacyjności z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, laboratoryjnym oraz administracyjnym. Park skupia w swoich działaniach przede wszystkim procesy wspierania przedsiębiorczości i szeroko rozumiane procesy innowacyjne. Prosperują w nim przede wszystkim firmy o charakterze innowacyjnym i w swoim działaniu wdrażające postęp techniczny.

Elbląski Park Technologiczny - Strefa dobrych inwestycji - to 67,7 ha terenów inwestycyjnych znajdujących się w północnej części miasta na obszarze Modrzewiny - jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Elbląga.

 

Inkubatory przedsiębiorczości:

W Biskupcu od września 2015 r., z powodzeniem funkcjonuje Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany przy. ul. Armii Krajowej. Celem działania Inkubatora jest wzmocnienie pozycji firm prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, tak aby mogły przetrwać najtrudniejszy początkowy okres istnienia na rynku. Inkubator oferuje wsparcie w zakresie doradztwa oraz pakiet szkoleń. Na preferencyjnych warunkach wynajmuje kompleksowo wyposażone pomieszczenia biurowe oraz umożliwia dostęp do sali konferencyjnej. W inkubatorze jest także możliwość wynajęcia  pojedynczego stanowiska biurowego wraz z wyposażeniem biura oraz sprzętem elektronicznym.

Mrągowski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.
- doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – jest miejscem wspierania i rozwijania ekonomii społecznej; doradztwa biznesowe, księgowe, prawne - to tylko, niektóre z narzędzi dostępnych dla wspieranych grup czy organizacji. Pomieszczenia biurowe w pełni wyposażone dla podmiotów.

Braniewski Inkubator Przedsiębiorczości
to miejsce, gdzie wspierane będą wszelkie inicjatywy społeczne. Organizacje zgłaszające się do inkubatora otrzymają pomoc każdego rodzaju: od wsparcia merytorycznego i doradztwa po wsparcie infrastrukturalne. Organizacje mogą otrzymać pomieszczenia pod swoją działalność.

Inkubator Przedsiębiorczości Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych w Ełku - ma na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspieranie małej przedsiębiorczości, popieranie osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na własny rachunek, prowadzenie szkoleń, doradztwa prawnego i ekonomicznego dla tych osób.

Inkubator Przedsiębiorczości Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Olsztynek - to stowarzyszenie, które powstało w 1997; jest jedną z form pomocy nowopowstałym przedsiębiorstwom poprzez dostarczanie powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi bankowej i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych. Zadaniem jego jest wspomaganie rozwoju firm w czasie pierwszych trudnych lat ich działalności.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka - w jego ramach działa Inkubator Przedsiębiorczości - celem stowarzyszenia jest aktywizacja bezrobotnych i wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju ziemi pasłęckiej; prowadzi m.in. szkolenia mające na celu przekwalifikowanie i dokształcanie bezrobotnych; stara się organizować miejsca pracy dla bezrobotnych; udziela pomocy osobom chcącym założyć firmę; prowadzi działalności pożyczkową.

 

Last Updated on Friday, 13 November 2020 09:37

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine