Polish English German Russian

Miasto Biskupiec oferuje wsparcie dla przedsiębiorców chcących ulokować swoje inwestycje na gminnych terenach inwestycyjnych w następującym zakresie:

Wsparcie ze strony urzędu:

  • udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi;
  • organizacja wizyt inwestora w terenie;
  • organizacja spotkań z Burmistrzem;
  • informowanie n.t. innych urzędów i instytucji administracji publicznej właściwych dla obszaru gminy Biskupiec;
  • współpraca w zakresie promocji realizowanego w gminie projektu;

 

Osoby do kontaktu:

• informacje dot. sprzedaży gruntów: tel.: +48 89 715 01 13 Ewa Zaremba, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Komunalnymi

• informacje dot. zagospodarowania gruntów: tel.: +48 89 715 01 48 Piotr Weraksa , kierownik Referatu Architektury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

• informacje dot. zwolnień z podatków: tel.: +48 89 715 01 24 Bogusława Gawryś, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

• informacje inne, organizacja spotkań: +48 89 715 01 27 Magdalena Karpińska, Sekretarz Gminy

 

Informacja n.t. zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Obrębu 1- Biskupiec kolonia

Rada Miejska w Biskupcu uchwałą Nr XLIV/317/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 02 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm.) na terenie Obrębu 1 – Biskupiec kolonia. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 ma zastosowanie do nieruchomości zajętych wyłącznie przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, którzy działają na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo realizują zadania z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

Informacje o specjalnej strefie ekonomicznej

Artykuł z biuletynu urzędu miejskiego w Biskupcu str. 37 (pdf)

Tereny inwestycyjne

Prezentacja PL EN DE (pptx)

Poprawiono: czwartek, 12, listopad 2020 10:33

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine