Polish English German Russian

Informacja o Gminie Biskupiec

Informacja o Powiecie Olsztyńskim

Dostępność wykwalifikowanej kadry:

W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu olsztyńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,0% kobiet i 28,7% mężczyzn).

* Liczba uczelni wyższych w województwie – 19

* Liczba placówek kształcenia zawodowego – ponad 130

* Centra kształcenia i doskonalenia zawodowego warmińsko-mazurskie - 3

* W powiecie olsztyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 219 uczniów (78 kobiet oraz 141 mężczyzn).

* Główne kierunki kształcenia : mechanika, technologie produkcji paliw, inżynieria budowlana, bioinżynieria produkcji żywności, geodezja rolnictwo, ochrona środowiska, informatyka, ekonomia, prawo, filologia: angielska, germańska, rosyjska, ukraińska.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olsztyńskim:

•     zatrudnienie przy pracach interwencyjnych,

•     zatrudnienie przy robotach publicznych,

•     szkolenia,

•     staże,

•     przygotowanie zawodowe dorosłych,

•     prace społecznie użyteczne,

•     możliwość uzyskania pracy za granicą,

•     organizacja giełd pracy, targów pracy,

•     Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia,

•     Finansowanie studiów podyplomowych,

•     Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie,

•     Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

•     Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ,

•     Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

•     Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

•     Refundacja składek ZUS członków spółdzielni socjalnych,

Priorytetowym celem jest aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy, a także jak najszersza współpraca z pracodawcami w zakresie tworzenia miejsc pracy i rekrutacji pracowników.

Ilość miejsc pracy oferowanych przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, lata 2009-2019:

•     2009 rok: powiat olsztyński - 2932, w tym gmina Biskupiec: 626;

•     2010 rok: powiat olsztyński - 3563, w tym gmina Biskupiec: 1067;

•     2011 rok: powiat olsztyński - 2133, a tym gmina Biskupiec: 677;

•     2012 rok: powiat olsztyński - 2653, w tym gmina Biskupiec: 662;

•     2013 rok: powiat olsztyński - 2830, w tym gmina Biskupiec: 767;

•     2014 rok: powiat olsztyński - 3380, w tym gmina Biskupiec: 855;

•     2015 rok: powiat olsztyński - 3678, w tym gmina Biskupiec: 814;

•     2016 rok: powiat olsztyński - 4091, w tym gmina Biskupiec: 846;

•     2017 rok: powiat olsztyński - 3778, w tym gmina Biskupiec: 1115;

•     2018 rok: powiat olsztyński - 4276, w tym gmina Biskupiec: 1804;

•     2019 rok: powiat olsztyński - 3473, w tym gmina Biskupiec: 815.

Stopa bezrobocia 

* Bezrobocie rejestrowane w powiecie olsztyńskim wynosiło w 2019 roku 8,8% (10,9% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów (stan na 31.08.2020 r.) 

Powiat Olsztyński, Gmina Biskupiec

Stan zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 30.09.2020 r. - miasto i gmina Biskupiec 

Rynek pracy w powiecie olsztyńskim (stan na 31.12.2018 r. )

Rynek pracy: 

-pracujący: 21319

-bezrobotni zarejestrowani: 4230

-w % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych: 

kobiety: 58,8

osoby poniżej 25 roku życia: 13,4

pozostający bez pracy dłużej niż rok: 40,3

stopa bezrobocia rejestrowanego w %: 10,7

oferty pracy: 98

* 21,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu olsztyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (STAN NA MARZEC 2019)

PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM

EDUKACJA W GMINIE:

Ludność według edukacyjnych grup wieku (12. 2019 r.):

0-2-lata: 438 os.

3-6 lat: 723 os.

7-12 lat: 1287 os.

13-15 lat: 1640 os.

ŻŁOBKI

Żłobek Publiczny

11–300 Biskupiec, al. Niepodległości 19

Tel. (89)715 27 69

www.sp2biskupiec.edupage.org

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole Samorządowe nr 5 „Piątka”

(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)

11–300 Biskupiec, al. Niepodległości 19

Tel. (89)715 27 69

https://ps5biskupiec.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”

11–300 Biskupiec, ul. Poznańska 3

Tel. (89) 715 22 77

http://www.jacek-i-agatka.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Niepubliczne Przedszkole „Bajka”

(Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny)

11–300 Biskupiec, ul. Ludowa 5

Tel. 665–510–600

http://nspbiskupiec.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Punkt Przedszkolny „Radosne Przedszkolaki” w Borkach Wielkich

11–300 Biskupiec, Borki Wielkie 35

Tel. (89) 716 16 23

http://www.borki-wielkie.schoolpage.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Bredynkach

11–300 Biskupiec, Bredynki 24

Tel. (89) 715 39 74

http://www.spbredynki.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zespół Przedszkolny w Węgoju (Zespół Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL)

11–300 Biskupiec, Węgój 19

Tel. 516 148 636

https://sspwegoj.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. Hubal

(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)

11–300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 8

Tel. (89) 715 25 49

www.sp2biskupiec.edupage.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego

11–300 Biskupiec, ul. Bolesława Chrobrego 15

Tel. (89) 715 27 16

http://sp3biskupiec.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

(Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny)

11–300 Biskupiec, ul. Ludowa 5

Tel. 665–510–600

http://nspbiskupiec.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Szkoła Podstawowa w Czerwonce

11–300 Biskupiec, Czerwonka 15

Tel. (89) 715 99 24

www.zsczerwonka.edupage.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Szkoła Podstawowa w Kobułtach im. Flagi Polski

11–300 Biskupiec, Kobułty 80

Tel. (89) 716 14 24

www.szkolakobulty.org

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich

11–300 Biskupiec, Borki Wielkie 35

Tel. (89) 716 16 23

http://www.borki-wielkie.schoolpage.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach

11–300 Biskupiec, Bredynki 24

Tel. (89) 715 39 74

http://www.spbredynki.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgoju (Zespół Szkół Węgojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej – CEL)

11–300 Biskupiec, Węgój 19

Tel. 516 148 636

https://sspwegoj.edupage.org/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY ŚREDNIE

 • Zespół Szkół w Biskupcu

(Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

11–300 Biskupiec, ul. Chrobrego 13

Tel. (89) 715 21 89

www.zslo.net.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

11–300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 2

Tel. (89) 715 50 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INNE

 • Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach Filia w Biskupcu

11–300 Biskupiec, ul. Ludowa 5

Tel. 790 510 046

umuzykalniamy.pl/work/filia-w-biskupcu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji w Biskupcu

11–300 Biskupiec, ul. Wawelska 2

Tel. 507–124–013

http://wmzdz.pl/centrum-edukacji-zdz-biskupcu/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Dane statystyczne:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Powiat Olsztyński 

 

 

Poprawiono: czwartek, 12, listopad 2020 10:31

Tereny Rekomendowane

baner1 32s

Działka nr 1/32
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 5,4863 ha


baner411s

Działka nr 411- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5144 ha


baner417s

Działka nr 417- SPRZEDANO
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,7343 ha


baner423s

Działka nr 423
Obręb nr 1 - Biskupiec Kolonia
Powierzchnia: 0,5073 ha

invest


investpl

Joomla templates by Joomlashine